ติดต่อขอใบเสนอราคา

 

บริษัท ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ :  131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 093-594-4929

ศูนย์ภาคเหนือ  : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) 155 หมู่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : 089-884-6756

ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 9/19 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000  โทรศัพท์ : 083-782-0164

ศูนย์ภาคตะวันออก : 172/12 หมู่ ถนนพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์ 093-594-4929

ศูนย์ภาคใต้ : 27 ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 086-355-7990

 

อีเมล์ : system_ste@hotmail.com   

   Facebook : www.facebook/systemexcellents

ID Line : @steconsult

เว็บไซต์ : https://www.systemexcellents.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 108,425