บทความและข่าวสาร

Promomtion  ผู้ประกอบการที่ต้องการ Upgrade ระบบ GHPs/HACCP Version 5 

ยกระดับมาตรฐานการฐานการผลิต  

    - อบรมข้อกำหนด GHPs/HACCP

    - ปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนด

    - เตรียมพร้อมก่อนการตรวจขอการรับรอง

 

 

Visitors: 108,427