ปัจจุบัน ระบบความปลอดภัยอาหารจำเป็นต้องพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมาตรการที่จำเป็นในการทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร  ระบบ FSSC 22000 เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตอาหาร และส่งออกสินค้าไปขายยังยุโรป และอเมริกาเหนือ การได้การรับรองระบบ FSSC 22000 ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าจากประเทศในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 108,428