systemexcellent

บริการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพและความปลอดภัย อาทิ
ISO 9001, GMP/HACCP (Codex) , GMP Cosmetic, ISO 22716, GMP PIC/S, HALAL, ISO/FSSC 22000 และระบบอื่นๆ ได้แก่
ISO 14001, ISO45001(OHSAS 18001), TLS 8001, ISO/IEC 17025 ฯลฯ รวมถึง One Stop Service / Start up Program (ให้คำปรึกษาแบบครบวงจร) และออกแบบวางผังโรงงานที่ถูกต้องตามระบบมาตรฐานสากล

สมัครเข้าร่วมโครงการ


เหตุผลที่ต้องเลือกใช้บริการของเรา

 

Visitors: 24,600