systemexcellent

 

 

บริการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพและความปลอดภัย อาทิ
GMP, GHPs, HACCP  ,GMP Asean Cosmetic, ISO 22716, GMP PIC/S, HALAL, ISO9001, ISO/FSSC 22000 และระบบอื่นๆ อาทิ ISO14001, ISO45001, TLS 8001,ฯลฯ รวมถึง One Stop Service / Start up Program (ให้คำปรึกษาแบบครบวงจร) และออกแบบวางผังโรงงานที่ถูกต้องตามระบบมาตรฐานสากล

สมัครเข้าร่วมโครงการ


เหตุผลที่ต้องเลือกใช้บริการของเรา

 

Visitors: 97,180