เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด


           บริษัท ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด  เราเป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษา จัดวางระบบ และฝึกอบรมด้านระบบมาตรฐานคุณภาพสากล โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ลำดับที่ 5100 ระดับ 1 สาขามาตรฐานคุณภาพ 

          System Excellent คือ มืออาชีพ ให้บริการจัดทำระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ให้กับทุกธุรกิจที่ต้องการส่งออก หรือต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลระดับโลก ดูแลทุกขั้นตอนแบบครบวงจร ทำระบบมาตรฐานเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ  ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ ได้รับเอกสารครบถ้วน และการันตีได้รับการรับรองความสำเร็จ 100%  โดยความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของพนักงานทุกคนพร้อมให้บริการ เพราะลูกค้าคือ บุคคลที่สำคัญที่สุดของเรา

 

Click ลงทะเบียนขอคำปรึกษาฟรี

Visitors: 108,429